Insolventierecht

De inwerkingtreding van het Boek XX van het Wetboek Economisch Recht op 1 mei 2018 heeft het insolventierecht grondig veranderd. 

 

Ook de verenigingen en vrije beroepen zijn onderworpen aan het faillissementsrecht en kunnen een beroep doen op de gerechtelijke reorganisatie.

 

De verandering van de wetgeving zorgt voor een tweede kans voor de ondernemer in moeilijkheden en heeft eveneens een invloed op de rechten van de schuldeisers.

 

Met twee ervaren curatoren heeft Lysias Advocaten een uitgesproken bekwaamheid in het insolventierecht.

 

Wij kunnen ondernemingen bijstaan bij een gerechtelijke reorganisatie, zowel in het kader van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord, als in de gerechtelijke procedure.

 

Verder begeleiden wij de ondernemer tijdens de volledige duur van de faillissementsprocedure: bij de aangifte van faillissement of dagvaarding in faillissement, de plaatsafstapping met de curator, het verzoek tot kwijtschelding, ...

 

Wij behartigen eveneens de belangen van schuldeisers van ondernemingen in moeilijkheden en beschikken door onze ervaring in het insolventierecht over een grondige kennis van het zekerheidsrecht (pandwet, hypotheekwet, wet financiële zekerheden, persoonlijke zekerheden).

Carmen Matthijs

Advocaat / Vennoot

Erkend bemiddelaar

Details
Karel Rommens

Advocaat / Vennoot

Jeugdadvocaat

Details

Vragen omtrent insolventierecht

 • Welke gevolgen heeft de kwijtschelding voor de (ex-)partner van de gefailleerde?

  Bij een volledige kwijtschelding van de gefailleerde worden alle rechtsschulden van de gefailleerde kwijtgescholden. Voor de gefailleerde zelf geldt dit zowel voor de schulden die betrekking hebben op de commerciële activiteit, maar ook op de private schulden (uitgezonderd onderhoudsschulden en schadevergoedingen verbonden aan een overlijden of de lichamelijke schade van een persoon door de schuld van de gefailleerde) en de schulden ten aanzien van de overheid. 

   

  De kwijtschelding heeft eveneens een invloed op de (ex-)partner van de gefailleerde, doch enkel als er sprake is van een huwelijk of een wettelijke samenwoonst.

   

  De (ex-)partner (echtgenote, ex-echtgenote, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende) wordt bevrijd van de schulden van de gefailleerde waartoe hij/zij zich persoonlijk verbonden heeft, op voorwaarde dat deze schuld was aangegaan tijdens de duur van het huwelijk of het wettelijk samenwonen en betrekking heeft op de professionele activiteit van de gefailleerde. De kwijtschelding geldt voor de (ex-)partner niet wanneer deze schulden niets te maken hebben met de beroepsactiviteit van de gefailleerde.

   

  De (ex)-partner heeft zelfs na de kwijtschelding dus nog een pak restschulden, in het bijzonder alle schulden die geen verband houden met de commerciële activiteit van de gefailleerde.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×