Huur en handelshuur

Lysias Advocaten behartigt niet alleen de belangen van de huurder, maar ook van de verhuurder en dit in geschillen met betrekking tot zowel woninghuur, handelshuur als sociale huur.

 

Lysias Advocaten kan bijstand verlenen bij:

 • Het invorderen van achterstallige huurgelden
 • De ontbinding of nietigverklaring van de huurovereenkomst
 • De vrijgave van de huurwaarborg
 • Het vaststellen van de huurschade en invorderen van een passende schadevergoeding
 • De ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van het pand 
 • Het opmaken van de intredende en uittredende plaatsbeschrijving
 • De hernieuwing van de handelshuurovereenkomst
 • ...
Carmen Matthijs

Advocaat / Vennoot

Erkend bemiddelaar

Details
Daphné Nachtergaele

Advocaat

Erkend bemiddelaar / Jeugdadvocaat

Details

Vragen inzake huur en handelshuur

 • Wat zijn de gevolgen van de onbewoonbaarverklaring van de huurwoning?

  Een huurwoning kan aan een woningonderzoek worden onderworpen. Indien tijdens dit woningonderzoek meer dan 15 strafpunten aan de woning worden toegekend, zal worden geoordeeld dat de woning niet voldoet aan de vereisten van stabiliteit, bouwfysica en veiligheid en dat de woning ernstige gebreken vertoont die de gezondheid en/of veiligheid van de bewoners in het gedrang kan brengen. In dit geval zal door de woningcontroleur een advies tot onbewoonbaarheid worden verleend.

   

  Op basis van het advies van het woningonderzoek, kan de burgemeester de huurwoning ongeschikt en onbewoonbaar verklaren conform de bepaling van de Vlaamse Wooncode.

   

  Het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet dat een huurovereenkomst die wordt afgesloten voor een goed dat niet voldoet aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, nietig is. Na de onbewoonbaarverklaring van de woning kan de huurder dan ook de nietigverklaring van de huurovereenkomst vorderen.  Indien de rechter oordeelt dat de woning reeds onbewoonbaar was bij de aanvang van de huurovereenkomst, dient de nietigheid van de huuroverenkomst te worden vastgesteld.

   

  In geval van nietigheid van de huurovereenkomst, wordt deze geacht nooit bestaan te hebben, zodat de verhuurder alle ontvangen huurgelden dient terug te betalen. Gezien de huurder de woning een tijdlang heeft bewoond, moet hij voor deze periode een bezettingsvergoeding worden betaald, die door de rechter wordt bepaald rekening houdend met de objectieve huurwaarde van de woning en de verschillende vastgestelde gebreken. 

   

  Indien u als huurder of verhuurder wordt geconfronteerd met een advies tot onbewoonbaarheid, neemt u best onmiddellijk contact op met Lysias Advocaten.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×