Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Lysias Advocaten kan u bijstaan in aansprakelijkheids- en verzekeringsdossiers, zowel aan de zijde van de schadelijder als van de mogelijke veroorzaker van de schade.

 

Gelet op onze bijzondere kennis van het verzekeringsrecht, kunnen wij u verder helpen bij diverse schadegevallen. Zo hebben wij ervaring in de volgende aansprakelijkheidsdossiers:

 

 • Verkeersrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Letselschade
 • Productaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • ...

 

Wij zorgen ervoor dat uw schadedossier steeds op de meest doeltreffende en efficiƫnte manier wordt behandeld.

 

Carmen Matthijs

Advocaat / Vennoot

Erkend bemiddelaar

Details
Karel Rommens

Advocaat / Vennoot

Jeugdadvocaat

Details

Vragen inzake aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • Wat is een zwakke weggebruiker?

  Elke persoon die geen motorvoertuig bestuurt in het verkeer, wordt als zwakke weggebruiker gezien. Dit betreffen voetgangers, fietsers, maar ook de passagiers van een motorvoertuig.

   

  Artikel 29 bis van de Wet van 21 november 1989 biedt de zwakke weggebruiker extra bescherming. Bij een ongeval moet de verzekeraar van het betrokken voertuig steeds de lichamelijke schade en de kledijschade van de zwakke weggebruiker betalen. Deze schaderegeling staat los van de aansprakelijkheid voor het ongeval.

   

  Zelfs wanneer de zwakke weggebruiker een fout maakte die aanleiding gaf tot het ongeval, wordt deze vergoed door de verzekeraar van het betrokken voertuig. Enkel wanneer het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt door de zwakke weggebruiker, zal deze geen aanspraak kunnen maken op de toepassing van het artikel 29 bis.

   

  De wettelijke bescherming van de zwakke weggebruiker sluit uiteraard niet uit dat de zwakke weggebruiker aansprakelijk kan worden gesteld voor een ongeval. Indien het ongeval werd veroorzaakt door een fout van de zwakke weggebruiker, kan deze nog steeds worden aangesproken om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Als u familiaal verzekerd bent, zal deze hierbij vermoedelijk tussenkomen.

   

  Wanneer u als zwakke weggebruiker betrokken bent bij een ongeval met een motorvoertuig, neemt u best zo spoedig als mogelijk contact op met ons kantoor.

 • Wat is een regresvordering door de verzekeringsmaatschappij?

  Wanneer u als bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk bent voor een ongeval, zal uw BA-verzekeraar de schade van de slachtoffers vergoeden.

   

  Een regresvordering houdt in dat uw verzekeringsmaatschappij de vergoedingen die zij aan de slachtoffers van een ongeval heeft uitgekeerd, van u kan wenst terug te vorderen. Dit kan slechts in een beperkt aantal gevallen, waarbij u als bestuurder van het motorvoertuig een contractuele fout maakte.

   

  Hierbij kan het gaan om het rijden zonder (geldig) rijbewijs, het rijden met een niet geldig gekeurd voertuig, de niet-betaling van de verzekeringspremie, het rijden in staat van dronkenschap, het opzettelijk veroorzaken van het schadegeval, ...

   

  Het recht op regres bestaat enkel wanneer de verzekeraar dit recht heeft voorbehouden in de verzekeringsovereenkomst.

   

  Bovendien moet de verzekeringsmaatschappij haar voornemen tot het instellen van een eis tot regres of terugbetaling tijdig aan de verzekerde ter kennis brengen.

   

  Wanneer u geconfronteerd wordt met een regresvordering neemt u best zo spoedig als mogelijk contact op met ons kantoor.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×