Ondernemingsrecht

Lysias Advocaten heeft een ruime ervaring in en een grondige kennis van het ondernemingsrecht. Wij adviseren u in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, bij de redactie van uw statuten en bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

 

Wij kunnen u eveneens bijstaan in het opstellen van algemene voorwaarden, agentuur- en distrubutieovereenkomsten en bij geschillen inzake intellectuele eigendom.

 

Ook bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders, geschillen tussen aandeelhouders en andere vennootschapsconflicten verlenen wij advies en bijstand. 

Carmen Matthijs

Advocaat / Vennoot

Erkend bemiddelaar

Details
Karel Rommens

Advocaat / Vennoot

Jeugdadvocaat

Details

Vragen omtrent ondernemingsrecht

 • Hoe stel ik mijn algemene voorwaarden op?

  Algemene voorwaarden gelden als aanvulling op de overeenkomst tussen uw onderneming en de klant. Hierin worden doorgaans algemene afspraken vastgelegd.

   

  Bij het opstellen van de algemene voorwaarden moet bijzondere aandacht worden besteed aan de specifieke activiteit van uw onderneming, de manier waarop doorgaans wordt gewerkt en de eventuele risico's bij de levering van goederen of diensten. 

   

  Daarnaast moet rekening worden gehouden met de wetgeving inzake onrechtmatige bedingen, zodat er geen onwerkbare of nietige bepalingen worden opgenomen.

   

  Lysias Advocaten adviseert u graag bij de opmaak van uw algemene voorwaarden.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×