Verkeersrecht

Lysias Advocaten behartigt uw belangen bij dossiers inzake verkeersrecht.

 

Wij volgen elk dossier strikt op vanaf de overtreding tot na de behandeling voor de Rechtbank.

 

Wij kunnen u bijstaan bij vervolgingen wegens snelheidsinbreuken, vluchtmisdrijf, alcohol in het verkeer, rijden zonder geldig rijbewijs, het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder, ...

 

Hierbij analyseren wij het strafdossier en gaan na of de procedures correct werden nageleefd. Daarnaast bekijken wij de eventuele oorzaak van de overtreding en de persoonlijke situatie van de cliënt, teneinde een correct vonnis te bekomen.

 

Als u over een rechtsbijstandsverzekeraar beschikt, zal deze hoogstwaarschijnlijk instaan voor de kosten en erelonen van ons kantoor. 

Karel Rommens

Advocaat / Vennoot

Jeugdadvocaat

Details

Vragen omtrent verkeersrecht

 • Vanaf welke datum gaat mijn rijverbod in?

  Het rijverbod (als straf opgelegd door de Politierechtbank) gaat niet in op de dag van het vonnis. Het rijverbod wordt enkele weken of maanden na de zitting uitgevoerd door het Parket van de Procureur des Konings. De politie zal u verwittigen wanneer u uw rijbewijs moet overmaken aan de griffie van de Politierechtbank. De wijkagent brengt u persoonlijk in kennis van de uitvoering van het rijverbod, waarna u 4 werkdagen tijd heeft om uw rijbewijs binnen te brengen op de griffie van de Politierechtbank waar het vonnis werd uitgesporken. 

   

  Vanaf de vijfde dag na het bezoek van de wijkagent, begint het rijverbod te lopen. Indien u uw rijbewijs niet of te laat aflevert op de griffie van de Politierechtbank, is er sprake van een nieuw misdrijf waarvoor u opnieuw voor de Politierechtbank kunt worden gedagvaard. 

 • Wie is een jonge bestuurder?

  Elke persoon die minder dan 2 jaar in het bezit is van een Belgisch rijbewijs categorie B op het ogenblik van de overtreding, is een jonge bestuurder. 

   

  Voor jonge bestuurders gelden in sommige gevallen strengere straffen, zoals bij feiten van alcohol in het verkeer, drugs in het verkeer, overtredingen van de 3de of 4de graad, vluchtmisdrijf, ...

   

  In dergelijke gevallen is de Politierechtbank verplicht u een rijverbod van minimaal 8 dagen op te leggen en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk te maken van het opnieuw slagen in het theoretisch of het praktisch rijexamen. Doorgaans laat de Politierechter toe dat de jonge bestuurder hierbij de keuze maakt tussen het theoretisch en het praktisch rijexamen.

   

 • Hoe leg ik de opgelegde herstelexamens of herstelonderzoeken af?

  De rechter die het rijverbod heeft uitgesproken, kan (of moet in sommige gevallen) de de teruggave van het rijbewijs afhankelijk maken van het afleggen van één of meer examens en onderzoeken: het theoretisch rijexamen, het parktisch rijexamen, een geneeskundig onderzoek en/of een psychologisch onderzoek.

   

  Kort na de uitspraak ontvangt u van het Parket van de Procureur des Konings een lijst met erkende centra voor het geneeskundig en psychologisch onderzoek, alsook de instellingen waar de herstelexamens kunnen worden afgelegd. U dient vervolgens zelf een keuze te maken van de instellingen waar u de herstelexamens en de onderzoeken wenst af te leggen.

   

  Pas indien u het bewijs kunt leveren dat u voor de noodzakelijke onderzoeken of examens bent geslaagd, zal u uw rijbewijs kunnen recupereren. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×